Elektrownia słoneczna w firmie lub domu

Korzystaj z ekologicznego rozwiązania w Twojej firmie lub domu i minimalizuj koszty pozyskiwania energii równocześnie dbając o przyszłość naszej planety

Inwestowanie w energię słoneczną pozwoli Ci nie tylko zminimalizować koszty energii, uniezależnić się od nieustannie wzrastających cen prądu, ale również stanowi pierwszy krok do walki o środowisko naturalne i bezpieczną planetę dla przyszłych pokoleń.

Korzystając z programu Mój Prąd i ulg podatkowych, inwestycja może zwrócić się już po około 5 latach. Po takim okresie czasu, możesz całkowicie zapomnieć o rachunkach za energię elektryczną.

Panele PV składają się z ogniw fotowoltaicznych, które zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Płytki krzemowe, z których zbudowane są ogniwa fotowoltaiczne pochłaniają jednostki światła zwane fotonami i wprawiają w ruch wytwarzane w tym procesie elektrony. Ten ruch odpowiada za przepływ prądu elektrycznego. Złącza użyte w instalacji pozawalają na połączenie opisanego procesu w obiegiem elektronów, który ma miejsce w sieci energetycznej. Powstała w ten sposób energia świetlna zostaje przekonwertowaną w energię elektryczną.

Moc instalacji fotowoltaicznej dobieramy na podstawie analizy historycznego zużycia energii oraz przyszłych potrzeb klienta.

Wyróżniamy klika sposobów montażu modułów fotowoltaicznych m.in. na dachach oraz na naziemnych konstrukcjach wolno stojących.

Finansowanie i korzyści z instalacji fotowoltaicznej

Korzystaj z różnych metod finansowania budowy instalacji fotowoltaicznych a także dostępnych ulg podatkowych

Inwestycje mające na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii są często wspierane różnymi dotacjami. Obecnie każda osoba fizyczna może ubiegać się o dotacje w wysokości do 5 000 zł w ramach Programu Mój Prąd.

Dotacje pozyskane na budowę instalacji fotowoltaicznych są w zwolnione od podatku PIT. Co więcej, masz prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej pozwalającej na odliczenie od podatku kosztów inwestycji, które nie zostaną pokryte z uzyskanych dotacji.